كل عناوين نوشته هاي amin

amin
[ شناسنامه ]
سخته:) ...... چهارشنبه 99/2/31
شب با معني متفاوت:) ...... چهارشنبه 99/2/10
بي مقدمه:) ...... يكشنبه 98/11/27
اگر يک وقتي اتفاق افتاد فقط... ...... جمعه 98/11/11
برف يک عاشقانه سرد:) ...... جمعه 98/11/4
تحليل آهنگ شب ...... پنج شنبه 98/11/3
دل است ديگر:) ...... يكشنبه 98/10/8
بحران... ...... سه شنبه 98/8/7
  ==>   ليست آرشيو شده ها