شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

2-FDAN

+ سلام:D امروز ي نوستالژي سمي گوش کنين حال کنين بره:D #fd#anfd
2-FDAN
99/12/9
2-FDAN
راستي يادم رفت بگم سم جديدمون از حضرت شماعي زادست:D *يکي به دادم برسه واويلا*:D
Manly
:D:D سم خون من پايين اومده بود الان کاملا پر شد:D
:Dعالي يکم سم بگوشيم:D
روفيلماي عروسي دهه 50وبعضا60هست:D
mariii
سلام پس چرا من تاحالا اين سم رو نشنيده بودم شايد هيچ وقت شماعي زاده گوش نداده ام
mariii
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} رو فيلم عروسي؟ اينکه نميخوره به وصال و عروسي؟ اون وقتا بيشتر آهنگ ليلا فروهر ميزاشتن چه دلنواز اومدم اما با ناز اومدم ... ماهم تو فيلما کوچولو موچولو اون وسط قر ميديم خخخخخ يادش بخير البته سالهاي 70 ب بعد رو ميگم
2-FDAN
{a h=gggggmailcom}Manly{/a} ما هميشه سمامون خالصه:-)
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} اري:D
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} بعضا يا بعضيا؟:D
2-FDAN
{a h=haftaamancom}mariii{/a} سلام ممکنه:)
2-FDAN
{a h=haftaamancom}mariii{/a} بله بله ولي شماعي زاده يا مرتضي رو هم ميزاشتن:D
{a h=haftaamancom}mariii{/a} اره رو فيلماي عروسي شنيدم:-D
{a h=ANFD}2FDAN{/a} بعضا:D
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} اهان فکر کردم بعضياي خودمونه:D
{a h=ANFD}2FDAN{/a} نه :D
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} خوبه:D
mp3 player شوکر
2-FDAN
رتبه 95
1 برگزیده
143 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top